Hlavní Strana

Mercy Relief Mission pod záštitou organizace Fresh Fire For All Nations je nástrojem pomoci chudým a potřebným. Opravdový soucit k lidem je hnací silou, která nás pohání udělat něco pro ty, kteří potřebují pomoc v nouzi. Naplňuje nás pocit radosti a uspokojení, když pomáháme druhým naplňovat jejich sny a vize – a přinést úsměv úlevy na jejich tvář.

CHUDOBA:

Chudoba zůstává problémem ve většině rozvojových zemí. Je to boj, který bychom neměli vzdávat, boj, který má být vyhraný. Nemůžeme zcela vymýtit chudobu na tváři země, ale může být zmírněna a zredukována tím, že společnými silami pomůžeme potřebným – a zachráníme miliony životů, které v některých částech světa hladovějí.

Pojďme společnými silami přinést úlevu do míst, kde je to nejvíce potřeba.